HDSC Group

Together, we go futher

Chúng tôi đã đầu tư và thành lập nhà máy tại tỉnh Bình Dương vào năm 2015, nhưng thực tế chúng tôi có kinh nghiệm hơn 12 năm trong việc làm khuôn đế giày. Nhóm của chúng tôi với nhiều chuyên gia có kinh nghiệm – dựa trên kiến thức về sản phẩm, từ vật liệu đến hình dạng phức tạp được đúc, phối hợp chặt chẽ với các nhà thiết kế, giám đốc sản xuất của đối tác để tạo khuôn đế giày vừa khít vượt mong đợi.

Phạm vi công việc

— Thiết kế logo sáng tạo
— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Đặt tên & Sáng tạo khẩu hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu
— Quản trị hình ảnh thương hiệu
— Đăng ký bảo hộ thương hiệu

Tư vấn và phát triển bộ nhận diện thương hiệu tập đoàn HDSC, mục tiêu thương hiệu tối giản, dễ nhận biết và đáng nhớ với tính cách cởi mở, an toàn, quan tâm, và giá trị vượt thời gian.

HDSC Group

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.