Cô Cô Cô

ngon sạch từ tâm

Mì Quảng Cô Cô với mong muốn lưu giữ những giá trị ẩm thực truyền thống của tỉnh Quảng Nam. Với sứ mệnh mang đến những món ăn “ngon sạch từ tâm” trong không gian sạch hiện đại sẽ là điểm đến thường xuyên của quý khách.

Phạm vi công việc

— Thiết kế logo sáng tạo
— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Đặt tên & Sáng tạo khẩu hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu
— Quản trị hình ảnh thương hiệu
— Đăng ký bảo hộ thương hiệu

Cô Cô Cô là thương hiệu lĩnh vực ẩm thực truyền thống với định hướng “ngon sạch từ tâm”. Mục tiêu của dự án cần xây dựng một bộ nhận diện thương hiệu mang tính trực quan hơi hướng Việt nam và thân thiện với môi trường.

Cô Cô Cô
Cô Cô Cô
Cô Cô Cô
Cô Cô Cô
Cô Cô Cô
Cô Cô Cô
Cô Cô Cô
Cô Cô Cô
Cô Cô Cô

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.