AGM Agritech

Farmer tech problem, our tech mission

Sự xuất hiện của AGM-Agritech trong hệ sinh thái nông nghiệp của LOUIS HOLDINGS cũng là bước chuẩn bị cho việc đáp ứng các đơn hàng lớn trong tương lại của Angimex, khi tổ chức song hành dịch vụ cơ giới hóa nông nghiệp, như: Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp, giảm đáng kể thất thoát trong thu hoạch, đảm bảo năng suất và chất lượng lúa.

Phạm vi công việc

— Thiết kế logo sáng tạo
— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Đặt tên & Sáng tạo khẩu hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu nông nghiệp áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, bộ nhận diện cần thể hiện được tính gần gũi với người nông dân song vẫn đảm bảo tính nhận diện về yếu tố công nghệ.

AGM Agritech

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.