Kingsmen

Specialty constrcution adhesives

Sản phẩm Ưu Việt trong thi công ron gạch, giải quyết các vấn đề của bột trét ron truyền thống và keo chà ron kém chất lượng, giúp cho ngôi nhà của bạn trở nên Hoàn Hảo hơn. Liên kết bền vững đến từng milimet gạch với Keo Bắn Ron Gạch Kingsmen.

Phạm vi công việc

— Thiết kế logo sáng tạo
— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Đặt tên & Sáng tạo khẩu hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu
— Quản trị hình ảnh thương hiệu
— Đăng ký bảo hộ thương hiệu

Phát triển nhận diện thương hiệu năng động để sử dụng cho việc xây dựng thương hiệu cho các sự kiện và sản phẩm truyền thông kỹ thuật số.

Kingsmen
Kingsmen
Kingsmen
Kingsmen
Kingsmen
Kingsmen
Kingsmen
Kingsmen
Kingsmen
Kingsmen

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.