Sametel

Power of future

SAMETEL là nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam các giải pháp cho ngành Điện và Viễn thông, Hệ thống điện mặt trời, Trần nhôm và Lam nhôm chắn nắng trên nền tảng công nghệ tiên tiến, đội ngũ chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp bền vững. Phụng sự xã hội, Trước hết là phục sự khách hàng, là mục đích cao nhất trong mọi hoạt động; Chúng tôi mang lại sự giàu có và niềm tin cho nhà đầu tư, thu nhập cao và hạnh phúc cho người lao động là lợi ích cho các bên liên quan.

Phạm vi công việc

— Tái nhận diện thương hiệu
— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu

Amwind đã tư vấn và thực hiện việc tái nhận diện thương hiệu, tiến hành kiểm tra phân tích những nhược điểm của bộ nhận diện thương hiệu cũ cũng như đi sâu vào chi tiết khách hàng mục tiêu và tầm nhìn của doanh nghiệp trong tương lai. Một hệ thống nhận diện thương hiệu mới đã được phát triển nhằm loại bỏ những “sự bất đồng” trong thiết kế cũ.

Sametel
Sametel
Sametel
Sametel
Sametel
Sametel
Sametel

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.