Cenprecast

Giải pháp precast toàn diện

CenPrecast với sứ mệnh mang đến cho thị trường những giải pháp precast toàn diện và chuyên sâu từ khâu thiết kế, sản xuất và lắp đặt. Sản phẩm của chúng tôi không chỉ nổi bật về tiến độ, an toàn, chất lượng, giá thành hợp lý mà còn hướng tới một tương lai xanh hơn và bền vững.

Phạm vi công việc

— Thiết kế logo sáng tạo
— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Đặt tên & Sáng tạo khẩu hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu
— Quản trị hình ảnh thương hiệu
— Đăng ký bảo hộ thương hiệu

Phát triển nhận diện thương hiệu năng động để sử dụng cho việc xây dựng thương hiệu cho các sự kiện và sản phẩm truyền thông kỹ thuật số.

Cenprecast
Cenprecast
Cenprecast
Cenprecast
Cenprecast
Cenprecast
Cenprecast
Cenprecast

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.