Truong Tuoi Charity Fund

Vì một ước mơ xanh mãi

Quỹ Thiện Hiếu Trường Tươi được lấy từ tên của ông Phạm Công Trường và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi, là những cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu trong những tháng ngày khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống đế quốc. Sau hòa bình, ông Phạm Công Trường và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi tiếp tục cùng xây dựng và phát triển đất nước. Ông Bà đã dành hầu hết thời gian tham gia vào các hoạt động thiện nguyện vì xã hội, thêm vào đó đối với môi trường cũng tích cực truyền thông, giáo dục và bảo vệ Rừng.

Phạm vi công việc

— Thiết kế logo sáng tạo
— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Đặt tên & Sáng tạo khẩu hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu

Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu cho Quỹ thiện hiếu Trường Tươi – Cần thể hiện được thông điệp “Vì một ước mơ xanh mãi” với màu xanh người lính là chủ đạo, ứng dụng nhận diện vào các tài liệu truyền thông.

Truong Tuoi Charity Fund
Truong Tuoi Charity Fund
Truong Tuoi Charity Fund
Truong Tuoi Charity Fund
Truong Tuoi Charity Fund
Truong Tuoi Charity Fund

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.