Lexal Plus

a member of XFA

Với tôn chỉ mang đến cho thị trường nhôm Quốc Tế nói chung và Việt Nam nói riêng những sản phẩm hàng Việt chất lượng tốt nhất. NHÀ MÁY NHÔM XFAWINDOW nỗ lực xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp uy tín, chuyên nghiệp và là niềm tin vững chắc cho các đối tác trong và ngoài nước.

Phạm vi công việc

— Thiết kế logo sáng tạo
— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu

Thiết kế nhận diện mới thể hiện được bản sắc thương hiệu thông qua: Rõ ràng, ngắn gọn và gắn kết.

Lexal Plus
Lexal Plus
Lexal Plus
Lexal Plus
Lexal Plus
Lexal Plus
Lexal Plus
Lexal Plus

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.