Just Play Sport

become your best

Đến với Just Play, bạn không chỉ sở hữu một sản phẩm tâm huyết trong từng nét kim, mỗi một sản phẩm đến tay khách hàng sẽ tỉ mỉ như được thiết kế riêng biệt. Thời trang không chỉ là hoa văn trên một tấm vải mà còn là thứ ngôn ngữ đa dạng, màu sắc không phải là một yếu tố trong in ấn mà còn là trò phiêu lưu nhiều cảm xúc. Để lồng thể thao vào thời trang còn cần sự sáng tạo không ngừng nghỉ. Tất cả những yếu tố đó tạo nên cái chất cho Just Play.

Phạm vi công việc

— Thiết kế logo sáng tạo
— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Đặt tên & Sáng tạo khẩu hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu
— Quản trị hình ảnh thương hiệu
— Đăng ký bảo hộ thương hiệu

Phát triển nhận diện thương hiệu năng động để sử dụng cho việc xây dựng thương hiệu cho các sự kiện và sản phẩm truyền thông kỹ thuật số.

Just Play Sport
Just Play Sport
Just Play Sport
Just Play Sport
Just Play Sport
Just Play Sport
Just Play Sport
Just Play Sport

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.