Haduco

Reaching To The Sea

HADUCO cung cấp các Dịch vụ Hàng hải đáng tin cậy, an toàn và hiệu quả cho Ngành Dầu khí khu vực. Chúng tôi tự hào là Công ty dẫn đầu thị trường về các dịch vụ nước sâu, và chúng tôi có cả tàu và người để hỗ trợ khách hàng trong bất kỳ nhiệm vụ hay thử thách nào ngoài khơi

Chúng tôi phục vụ lĩnh vực năng lượng với đội tàu gồm 40 tàu do hơn 1000 thành viên thủy thủ đoàn điều khiển và được hỗ trợ bởi khoảng 100 nhân viên trên bờ trên toàn thế giới. HADUCO có hơn 20 năm kinh nghiệm hàng hải trong việc thực hiện các hoạt động phức tạp trên biển.

Phạm vi công việc

— Tái nhận diện thương hiệu
— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu

Haduco là một trong những công ty vận tải biển lâu đời trên thị trường hơn 22 năm. Để giữ vị trí dẫn đầu những nhận diện cũ đã lỗi thời không còn phù hợp với hiện tại, Haduco đã quyết định tiến hành chiến lược tái nhận diện thương hiệu.

Haduco
Haduco
Haduco
Haduco
Haduco
Haduco
Haduco
Haduco
Haduco

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.