HiSol

Chúng tôi cùng bạn phát triển

HiSol là đơn vị duy nhất kết hợp được các giá trị cá nhân & giá trị của thương hiệu doanh nghiệp để tạo nên những đòn bẩy phát triển kinh doanh bền vững. Luôn nỗ lực nhìn xa hơn, tư vấn chiến lược phát triển dài hạn,
định rõ phương án hành động.

Phạm vi công việc

— Thiết kế logo sáng tạo
— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Đặt tên & Sáng tạo khẩu hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu

HiSol được biết đến như là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu cá nhân. Bộ nhận diện cần thể hiện rõ câu chuyện cũng như mục tiêu của khách hàng hướng đến. Yếu tố tối giản về hình thức lẫn màu sắc cần được phát triển và đồng bộ trong các thiết kế.

HiSol

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.