Investar

Investing Academy

Investar hoạt động chủ yếu ở các lĩnh vực Báo cáo thường niên, Báo cáo bền vững, Báo cáo tổng hợp và dịch vụ tư vấn Quan hệ nhà đầu tư. Chúng tôi cung cấp các giải pháp riêng biệt cho khách hàng có 20 năm kinh nghiệm thực tế trên thị trường tài chính Việt Nam.

Phạm vi công việc

— Thiết kế logo sáng tạo
— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Đặt tên & Sáng tạo khẩu hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu
— Quản trị hình ảnh thương hiệu
— Đăng ký bảo hộ thương hiệu

Investar được biết đến như một trong những công ty đầu ngành về lĩnh vực đào tạo và đầu tư tái chính. Bộ nhận diện thương hiệu cần củng cố những gía trị hiện có và nâng tầm mức độ nhận diện thương hiệu trong gia đoạn mới.

Investar

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.