B Group

Architecture & Interior

Với chiến lược kinh doanh tập trung vào sản phẩm mũi nhọn, B GROUP hiện là nhà cung cấp các dịch vụ kiến trúc, thi công không gian thương hiệu uy tín, chất lượng, được các nhà thầu danh tiếng lựa chọn tại thị trường Việt Nam.

Phạm vi công việc

— Thiết kế logo sáng tạo
— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Đặt tên & Sáng tạo khẩu hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu
— Quản trị hình ảnh thương hiệu
— Đăng ký bảo hộ thương hiệu

Phát triển nhận diện thương hiệu năng động để sử dụng cho việc xây dựng thương hiệu cho các sự kiện và sản phẩm truyền thông kỹ thuật số.

B Group
B Group
B Group
B Group
B Group
B Group
B Group

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.