An Nhien Food

Dinh dưỡng an toàn từ mẹ thiên nhiên

Thấu hiểu những căng thẳng và áp lực vô hình mà chúng ta phải đối mặt trong kỷ nguyên Số, thực phẩm chay An Nhiên Foods kết tinh những món quà mà mẹ thiên nhiên ban tặng thành những nguồn thực phẩm sạch, an toàn giúp tăng cường, cải thiện sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của con người mỗi ngày.

Phạm vi công việc

— Tái nhận diện thương hiệu
— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu

Tại nhận diện thương hiệu An Nhiên Food cần giải quyết những hạn chế từ logo cũ, logo mới cần đảm bảo những yếu tố: Dễ hiểu – Ghi nhớ – Thân thiện.

An Nhien Food

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.