AGM-Furious

Khách hàng là trọng tâm

Tiền thân là Ngành TMDV Angimex, Công ty TNHH ANGIMEX FURIOUS (Viết tắt là AGM Furious) được thành lập vào ngày 09/11/2020, là một trong những công ty thành viên do ANGIMEX sở hữu 100% vốn, ANGIMEX FURIOUS hiện có 03 HEAD do Honda Việt Nam ủy nhiệm, 03 Wing Service và hệ thống 06 Cửa hàng TMDV, 01 Bộ phận bán buôn

Phạm vi công việc

— Thiết kế logo sáng tạo
— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Đặt tên & Sáng tạo khẩu hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu

Xây dựng bộ nhận diện phù hợp với lĩnh vực phấn phối các sản phẩm:
Ô tô, xe máy… Bộ nhận diện mới phản ánh bản chất cởi mở của đội ngũ công ty. Logo súc tích phù hợp với bản sắc công ty, dựa trên việc sử dụng hình ảnh cánh chim thể hiện cho bay cao và vươn xa.

AGM-Furious
AGM-Furious
AGM-Furious
AGM-Furious
AGM-Furious
AGM-Furious

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.