Viet Capital

Hành trình vượt bão - Chinh phục thành công

Ngân hàng Bản Việt được thành lập 1992, trải qua quá trình phát triển, ngân hàng Bản Việt đã và đang tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường tài chính và mang đến sự hài lòng cho khách hàng, đối tác, cổ đông. Với định hướng “tăng trưởng – bền vững – chất lượng”, dựa trên nền tảng đã xây dựng được, Ngân hàng Bản Việt tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành “ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ” trong giai đoạn chiến lược 2021-2023 của mình.

Phạm vi công việc

Chụp hình doanh nghiệp
Chiến lược nội dung báo cáo
Thiết kế báo cáo theo thông điệp

“Hành trình vượt bão – Chinh phục thành công”

Với tâm thế “Người dẫn đầu”, VCSC luôn giữ vững tinh thần tiên phong, chủ động tạo dựng các nền tảng giá trị bền vững, phát huy tinh thần đoàn kết tạo nên thế kiềng 3 chân vững chắc trước mọi biến động. Đội ngũ VCSC đã và đang nắm chặt tay nhau cùng vượt qua giông bão, không để bất cứ ai bị bỏ lại phía sau trên con thuyền hướng tới mục tiêu chung.

Viet Capital
Viet Capital
Viet Capital
Viet Capital
Viet Capital
Viet Capital
Viet Capital
Viet Capital

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.