GEC – Gia Lai Electricity

Phát triển đồng bộ các loại hình năng lượng

Với xuất phát điểm là Doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, chỉ tập trung Thủy điện vừa và nhỏ, đến nay Điện Gia Lai đã bắt nhịp vào xu thế phát triển Năng lượng tái tạo với các dự án Điện Mặt trời, Điện Gió,…

Với định hướng chiến lược quyết liệt từ Ban Lãnh đạo và sự hỗ trợ nhiệt tâm từ các Cổ đông quốc tế IFC và Armstrong, Điện Gia Lai đang thể hiện những bước đi vững chắc trong vai trò là đơn vị phát triển Năng lượng tái tạo năng động tại Việt Nam, đảm bảo đáp ứng và tuân thủ cao nhất các chuẩn mực về môi trường và xã hội.

Phạm vi công việc

— Chụp hình doanh nghiệp
— Chiến lược nội dung báo cáo
— Thiết kế báo cáo theo thông điệp

Phát triển đồng bộ các loại hình năng lượng

 • Cam kết và trách nhiệm:
  Vững vàng hội nhập – Xây đắp tương lai
 • Quản trị doanh nghiệp:
  Linh hoạt phát triển – Đòn đầu cơ hội
 • Ban điều hành – một năm nhìn lại:
  Dấu ấn tiên phong – Dẫn dắt thị trường
 • Phát triển bền vững:
  Nguồn năng lượng sạch – Cộng đồng thêm xanh
 • Góc nhìn tài chính:
  Tổng lực đầu tư – Tương lai bừng sáng
GEC – Gia Lai Electricity
GEC – Gia Lai Electricity
GEC – Gia Lai Electricity
GEC – Gia Lai Electricity
GEC – Gia Lai Electricity
GEC – Gia Lai Electricity
GEC – Gia Lai Electricity
GEC – Gia Lai Electricity
GEC – Gia Lai Electricity
GEC – Gia Lai Electricity
GEC – Gia Lai Electricity
GEC – Gia Lai Electricity
GEC – Gia Lai Electricity

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

  Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.