HAGL Group

Vươn lên từ gian khó

Không ngừng sáng tạo, phấn đấu tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao với giá cạnh tranh. Thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng, cổ đông và toàn xã hội. Trải qua 22 năm hình thành và lớn mạnh, HAGL ngày càng nhận thức rõ ràng vai trò của doanh nghiệp trong bức tranh phát triển bền vững của cộng đồng xã hội và môi trường. Do đó, những năm qua, trong chiến lược kinh doanh của mình, HAGL luôn đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế song song với việc thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, môi trường và xã hội.

Phạm vi công việc

— Chụp hình doanh nghiệp
— Chiến lược nội dung báo cáo
— Thiết kế báo cáo theo thông điệp

Vươn lên từ gian khó

Trong bối cảnh thị trường chứng kiến nhiều sự thay đổi và khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai luôn không ngừng nỗ lực và chuyển đổi để có những bước đi phù hợp với bối cảnh thực tế. Chúng tôi tin rằng những khó khăn trước mắt sẽ sớm vượt qua và mở ra nhiều tiềm năng phát triển trong giai đoạn phía trước.

HAGL Group

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.