DHG Pharma

Đón dòng thịnh vượng

45 năm kết tinh giá trị, DHG Pharma luôn vững tin trên hành trình không ngừng phát triển mở rộng từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố lợi thế vượt trội: Sức mạnh uy tín thương hiệu, sức mạnh sản phẩm chất lượng, sức mạnh công nghệ hiện đại, sức mạnh tiêu chuẩn hàng đầu… Những giá trị DHG Pharma tạo dựng được không chỉ là nền tảng vững chắc cho sự bứt phá mạnh mẽ trong tương lai, mà còn khơi thông mạch nguồn “Đón dòng thịnh vượng” từ dòng chảy tài chính đầu tư vững mạnh trong và ngoài nước, giúp DHG Pharma gia tăng vị thế cánh chim đầu đầu của một thương hiệu hàng đầu ngành Dược Việt Nam.

Phạm vi công việc

— Chụp hình doanh nghiệp
— Chiến lược nội dung báo cáo
— Thiết kế báo cáo theo thông điệp

Đón dòng thịnh vượng

  • Giới thiệu tổng quan: Tiên phong vì sức khỏe
  • Chiến lược phát triển: Mở rộng cửa hội nhập
  • Báo cáo hoạt động: Cam kết nguồn nguyên liệu
  • Báo cáo quản trị công ty: Phát triển sản phẩm mới
  • Báo cáo phát triển bền vững: Gia tăng sự kết nối
  • Báo cáo tài chính: Năng lượng cho ngày mới
DHG Pharma
DHG Pharma
DHG Pharma
DHG Pharma
DHG Pharma
DHG Pharma
DHG Pharma
DHG Pharma

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.