Tin Nghia

Đồng hành cùng thịnh vượng

Năm 2019,  trên chặng đường 30 năm phát triển, Tín Nghĩa kết hợp hài hòa 3 mối quan hệ: Quan hệ với đối tác khách hàng, quan hệ nội bộ, quan hệ xã hội trên nền tảng của “Tín” và “Nghĩa”.

Tín” được thể hiện qua phong cách làm việc chuyên nghiệp, qua sự tôn trọng, thực hiện  các giá trị, cam kết, luôn giữ uy tín trong mọi quan hệ giao dịch và hợp tác. “Nghĩa” là sự tận tâm, nghĩa tình, hướng tới những giá trị nhân văn và vì lợi ích của các bên cũng như mục tiêu cùng phát triển.

Phạm vi công việc

Chụp hình doanh nghiệp
Chiến lược nội dung báo cáo
Thiết kế báo cáo theo thông điệp

Đồng hành cùng thịnh vượng

Chủ đề Đồng hành cùng thịnh vượng là sự cam kết của Tín Nghĩa gởi đến các bên liên quan trong 30 năm qua và cam kết đó vẫn được thực thi trên chặng đường hướng đến tương lai thịnh vượng.

Tin Nghia
Tin Nghia
Tin Nghia
Tin Nghia
Tin Nghia
Tin Nghia
Tin Nghia

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.