MD Bank

Ngân hàng Mê Kông

Với 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, MDB đã trở thành ngân hàng thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của người dân Việt Nam. Bằng cách kết hợp với kinh nghiệm quốc tế của đối tác chiến lược nước ngoài Fullerton, MDB đã tạo ra những sản phẩm – dịch vụ ngân hàng chuyên biệt dành cho từng cá nhân. Điều này đã giúp ích đáng kể trong việc làm giàu cuộc sống của người dân.

Phạm vi công việc

— Chụp hình doanh nghiệp
— Chiến lược nội dung báo cáo
— Thiết kế báo cáo theo thông điệp

Làm giàu cuộc sống, chắp cánh thành công

MD Bank

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.