Imexpharm

Xác lập vị thế - Dẫn đầu công nghệ

Bằng cách nhanh chóng nắm bắt cơ hội, phát huy tối đa nội lực và tăng cường hợp tác cùng uy tín đã được xây dựng trong hơn 40 năm qua, Imexpharm đã làm nên những thành tích ấn tượng trong năm 2019. Trong đó, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào quá trình sản xuất, kinh doanh và quản lý là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu tạo nên vị thế của Imexpharm.

Phạm vi công việc

— Chụp hình doanh nghiệp
— Chiến lược nội dung báo cáo
— Thiết kế báo cáo theo thông điệp

Xác lập vị thế – Dẫn đầu công nghệ

Chúng tôi sẽ đứng ở vị thế mới để cạnh tranh ngang bằng cùng các Tập đoàn đa quốc gia, để khẳng định một thương hiệu dược hàng đầu Việt Nam, vươn tầm ra quốc tế.

Imexpharm
Imexpharm
Imexpharm
Imexpharm
Imexpharm
Imexpharm
Imexpharm

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.