BRANDING FROMTHE HEART

Tín Nghĩa Corp

Năm 2018, trên chặng đường 30 năm phát triển, Tín Nghĩa kết hợp hài hòa 3 mối quan hệ: Quan hệ với đối tác khách hàng, quan hệ nội bộ, quan hệ xã hội trên nền tảng của “Tín” và “Nghĩa”.

Tín Nghĩa Corp

Năm 2018, trên chặng đường 30 năm phát triển, Tín Nghĩa kết hợp hài hòa 3 mối quan hệ: Quan hệ với đối tác khách hàng, quan hệ nội bộ, quan hệ xã hội trên nền tảng của “Tín” và “Nghĩa”.
Thông điệp 2018

“Đồng hành cùng thịnh vượng”

 

Tín” được thể hiện qua phong cách làm việc chuyên nghiệp, qua sự tôn trọng, thực hiện  các giá trị, cam kết, luôn giữ uy tín trong mọi quan hệ giao dịch và hợp tác. “Nghĩa” là sự tận tâm, nghĩa tình, hướng tới những giá trị nhân văn và vì lợi ích của các bên cũng như mục tiêu cùng phát triển.

Chủ đề Đồng hành cùng thịnh vượng là sự cam kết của Tín Nghĩa gởi đến các bên liên quan trong 30 năm qua và cam kết đó vẫn được thực thi trên chặng đường hướng đến tương lai thịnh vượng.

NEXT PROJECT
With more than 44 years of history, Traphaco has brought the traditional medicine of Vietnam to the new height by the use of modern technology, the creativeeness of Vietnamese people and its responsibility to serve community health. The company is moving on the path of “Green Health”.