B’Lets Roastery

Farm To Cup

Với sự thừa hưởng từ các giá trị Farm to Cup của Let’s Café, thương hiệu mới hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng, B’LETS ROASTERY đã ra đời với tầm nhìn làm thay đổi cách thức mà người nước ngoài thưởng thức cà phê Việt Nam. Bộ nhận diện thương hiệu mới không chỉ là sự kết hợp độc đáo giữa hương vị và hình ảnh mà còn là một tuyên ngôn về sự sang trọng, tinh tế và đam mê.

Phạm vi công việc

— Thiết kế logo sáng tạo
— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Đặt tên & Sáng tạo khẩu hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu
— Quản trị hình ảnh thương hiệu
— Đăng ký bảo hộ thương hiệu

Phát triển nhận diện thương hiệu năng động để sử dụng cho việc xây dựng thương hiệu cho các sự kiện và sản phẩm truyền thông kỹ thuật số.

B’Lets Roastery
B’Lets Roastery
B’Lets Roastery
B’Lets Roastery
B’Lets Roastery
B’Lets Roastery
B’Lets Roastery
B’Lets Roastery
B’Lets Roastery
B’Lets Roastery
B’Lets Roastery
B’Lets Roastery

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.