Doxa Agency

step along your dream

Doxa Group là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn chiến lược phát triển dài hạn, định rõ phương án hành động theo từng giai đoạn thực tiễn để giúp doanh nghiệp có những bước phát triển bền vững. sứ mệnh của Doxa là đồng hành cùng với doanh nghiệp tạo ra một chu kỳ trải nghiệm thương hiệu hoàn hảo cho khách hàng, kết nối các giá trị đặc trưng của thương hiệu đến người tiêu dùng. Từ đó, gia tăng hiệu quả bán hàng, xây dựng uy tín và lòng trung thành nơi khách hàng tiềm năng”.

Phạm vi công việc

— Tái nhận diện thương hiệu
— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Đặt tên & Sáng tạo khẩu hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu
— Quản trị hình ảnh thương hiệu
— Đăng ký bảo hộ thương hiệu

Mục tiệu dự án là tạo ra một thương hiệu tối giản, dễ nhận biết và đáng nhớ với tính cách cởi mở, can đảm, quan tâm, mục tiêu cao và giá trị vượt thời gian.

Doxa Agency
Doxa Agency
Doxa Agency
Doxa Agency
Doxa Agency
Doxa Agency

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.