SS Logistics

Shoulder 2 shoulder

Bằng nỗ lực lao động và sáng tạo cùng sự áp dụng khoa học quản lí, công ty Song Song Logistics mong muốn trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Logistics tại Việt Nam cũng như tại khu vực Đông Nam Á và hướng tới châu Á. Góp phần đưa thương hiệu về lĩnh vực Logistics của Việt Nam lên bản đồ Logistics Thế Giới.

Phạm vi công việc

— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu
— Tái nhận diện thương hiệu

Mặc dù SS Logistics là một công ty lĩnh vực vận tải tại Việt Nam có lịch sử lâu đời, nhưng nhận diện thương hiệu ở thời điểm hiện tại đã bị mất hút giữa vô số đối thủ cạnh tranh. Mục tiêu của dự án tại nhận diện lần này cần giải quyết được những hạn chế trước đó và xây dựng hệ thống nhận diện mang tính đồng bộ.

SS Logistics
SS Logistics
SS Logistics
SS Logistics
SS Logistics
SS Logistics
SS Logistics
SS Logistics
SS Logistics

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.