XingFa Window

Khai Duc Thanh Group

XFAWINDOW được thành lập từ năm 2015 tiền thân là Công ty TNHH Cơ Khí – Sản Xuất – Thương Mại và Dịch Vụ Khải Đức Thành với mục tiêu sản xuất, chế tạo những sản phẩm nhôm thanh định hình dùng trong xây dựng và công nghiệp.

XFAWINDOW hướng đến mô hình nhà máy sản xuất bền vững và hiện đại, tương đồng không kém với nước phát triển trên thế giới. Chúng tôi tập trung đầu tư nhà máy với quy mô lớn với các hạng mục nguyên vật liệu, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị và chế độ phúc lợi công nhân viên tốt nhất. Nhằm đảo bảo nhà máy được vận hành lâu bền, hiệu quả và an toàn.

Phạm vi công việc

— Thiết kế logo sáng tạo
— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Đặt tên & Sáng tạo khẩu hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu
— Tái nhận diện thương hiệu
— Quản trị hình ảnh thương hiệu
— Đăng ký bảo hộ thương hiệu

Logo cũ của công ty chưa thực sự ấn tượng, phù hợp với sản phẩm ngành nghề và khả năng nhận diện theo thời gian. Việc tái nhận diện lần này cần giải quyết được những hạn chế trước đó cùng với những tinh thần thương hiệu tầm nhìn trong 10 năm tiếp theo.

XingFa Window

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.