Vigonuts

Good nuts a for better life

Được thành lập từ năm 2010, trải qua 12 năm hoạt động, Vigonuts vẫn giữ nguyên phương châm hàng đầu, đó là cung cấp hạt điều đạt chuẩn chất lượng quốc tế. Các khâu sản xuất, đóng gói, quản lý của Vigonuts đều khép kín, chặt chẽ, đảm bảo bảo toàn giá trị hạt điều từ khi mới thu hoạch cho đến tay người tiêu dùng.

Phạm vi công việc

— Thiết kế logo sáng tạo
— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Đặt tên & Sáng tạo khẩu hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu
— Quản trị hình ảnh thương hiệu
— Đăng ký bảo hộ thương hiệu

Tư vấn chiến lược thương hiệu tổng thể, hệ thống nhận diện cốt lõi và khởi chạy chiến dịch online marketing.

Vigonuts
Vigonuts
Vigonuts
Vigonuts
Vigonuts
Vigonuts
Vigonuts

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.