MyCloset

Here is your closet

Nhãn hàng riêng của Aeon’s My Closet vừa ra mắt tại Aeon Mall Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp quần áo hàng ngày với giá chỉ bằng một nửa so với các thương hiệu cạnh tranh. Nhãn hiệu riêng mới là một phần của chiến lược tăng trưởng “quan trọng nhất” ở nước ngoài của Aeon.

Phạm vi công việc

— Thiết kế logo sáng tạo
— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu

Xây dựng nhận diện thương hiệu từ đầu, đảm bảo tính đồng bộ và phù hợp với phân khúc khách hàng với sản phẩm thời trang từ 13 – 26 tuổi.

MyCloset
MyCloset
MyCloset
MyCloset
MyCloset
MyCloset
MyCloset
MyCloset
MyCloset
MyCloset
MyCloset
MyCloset
MyCloset

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.