Vie CHAM

All sales solutions

VieCHAM mang đến giải pháp tổng thể bán hàng dành cho các doanh nghiệp SME. Giải pháp từ xây dựng đội ngũ đến vận hành chiến lược bán hàng hiệu quả, từ đó dẫn tới phát triển kinh doanh bền vững.

Phạm vi công việc

— Thiết kế logo sáng tạo
— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Đặt tên & Sáng tạo khẩu hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu
— Quản trị hình ảnh thương hiệu
— Đăng ký bảo hộ thương hiệu

Phát triển nhận diện thương hiệu năng động để sử dụng cho việc xây dựng thương hiệu cho các sự kiện và sản phẩm truyền thông kỹ thuật số.

Vie CHAM
Vie CHAM
Vie CHAM
Vie CHAM
Vie CHAM
Vie CHAM
Vie CHAM
Vie CHAM
Vie CHAM

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.