Benio Cosmetics

Natural Cosmetics

Thách thức mọi làn da hư tổn là phương châm mà Benio Cosmetics luôn hướng đến. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong từng khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Phạm vi công việc

— Thiết kế logo sáng tạo
— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Đặt tên & Sáng tạo khẩu hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu
— Quản trị hình ảnh thương hiệu
— Đăng ký bảo hộ thương hiệu

Phát triển nhận diện thương hiệu năng động để sử dụng cho việc xây dựng thương hiệu cho các sự kiện và sản phẩm truyền thông kỹ thuật số.

Benio Cosmetics
Benio Cosmetics
Benio Cosmetics
Benio Cosmetics
Benio Cosmetics
Benio Cosmetics
Benio Cosmetics

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.