BetterUp Vietnam

The future’s bright

BetterUp Việt Nam giúp cho học viên kiến thức bài bản, chuyên nghiệp để phát triển tư duy ngôn ngữ, để thông minh hơn trong cách sử dụng ngôn ngữ để biểu đạt quan điểm, trình bày, nên tảng để thành công.

Phạm vi công việc

— Thiết kế logo sáng tạo
— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu
— Đăng ký bảo hộ thương hiệu

Dự án cần thể hiện được thông điệp “The future’s bright” giúp cho mỗi học viên toả sáng trong trong tương lai.

BetterUp Vietnam
BetterUp Vietnam
BetterUp Vietnam
BetterUp Vietnam
BetterUp Vietnam
BetterUp Vietnam
BetterUp Vietnam
BetterUp Vietnam
BetterUp Vietnam

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.