Greenwatt

Powering a better world

Công ty TNHH Greenwatt Energy (sở hữu thương hiệu Greenwatt Solar) được thành lập bởi một nhóm các kỹ sư giàu kinh nghiệm trong ngành năng lượng tái tạo và các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp tại Việt Nam. Greenwatt Energy hiện là Nhà phân phối tấm pin năng lượng mặt trời Jinko Solar (Trung Quốc) & AE Solar (Đức), Biến tần Huawei (Trung Quốc) & SMA (Đức) tại thị trường Việt Nam.

Phạm vi công việc

— Thiết kế logo sáng tạo
— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Đặt tên & Sáng tạo khẩu hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu
— Quản trị hình ảnh thương hiệu
— Đăng ký bảo hộ thương hiệu

Phát triển bản sắc cho thương hiệu chính và thương hiệu phụ, xây dựng nhận diện mang tính đồng bộ.

Greenwatt
Greenwatt
Greenwatt
Greenwatt
Greenwatt
Greenwatt
Greenwatt
Greenwatt
Greenwatt
Greenwatt
Greenwatt
Greenwatt
Greenwatt
Greenwatt
Greenwatt
Greenwatt

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.