Vuông
Tròn

Tất cả cửa hàng của Vuông Tròn đều là sản phẩm tươi, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Ngoài ra Vuông Tròn mong muốn người dân dễ dàng tiếp cận thực phẩm đạt tiêu chuẩn như các loại thực phẩm xuất khẩu
cuộn xuốnglên
đầu trang

Vuông
Tròn

Tất cả cửa hàng của Vuông Tròn đều là sản phẩm tươi, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Ngoài ra Vuông Tròn mong muốn người dân dễ dàng tiếp cận thực phẩm đạt tiêu chuẩn như các loại thực phẩm xuất khẩu
Thông tin dự án
Thách thức
Giải pháp đưa ra
DỰ ÁN TIẾP THEO
Mì Quảng Cô Cô Cô với khát vọng bảo lưu những giá trị truyền thông ẩm thực xứ Quảng. Với xứ mệnh mang đến những món ăn “Sạch từ tâm” trong không gian sạch sẽ hiện đại sẽ là điểm lui tới thương xuyên của bạn