Yến Đảo Việt Nam

Niềm tin cho chất lượng

Công ty YẾN ĐẢO VIỆT NAM là doanh nghiệp chuyên nuôi trồng và kinh doanh tổ yến sào được khai thác tại các vùng biển, đảo và trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Nơi được vinh danh có chất lượng yến sào tuyệt hảo nhất thế giới.

Phạm vi công việc

— Thiết kế mẫu bao bì mới
— Tái nhận diện bao bì cũ
— Chụp hình sản phẩm
— Sáng tạo KV sản phẩm

Thiết kế logo, nhận diện thương hiệu và hệ thống bao bì sản phẩm mang tính đồng bộ.

Yến Đảo Việt Nam
Yến Đảo Việt Nam
Yến Đảo Việt Nam
Yến Đảo Việt Nam
Yến Đảo Việt Nam
Yến Đảo Việt Nam
Yến Đảo Việt Nam
Yến Đảo Việt Nam
Yến Đảo Việt Nam

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.