Home Bar RBT

Binh Tay Liquor

Trong giai đoạn phát triển và cạnh tranh không ngừng như hiện nay, Công Ty Cổ Phần Rượu Bình Tây xây dựng mục tiêu trở thành Doanh nghiệp dẫn đầu trong việc sản xuất kinh doanh các sản phẩm cồn, rượu có chất lượng phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, góp phần vào sự phát triển của đất nước. Với sứ mạng lớn lao đó và viết tiếp chặng đường lịch sử nhiều năm qua, Công ty đã và đang tiếp tục phát triến thương hiệu ngày càng lớn mạnh tại thị trường Việt Nam và quốc tế.

Phạm vi công việc

— Thiết kế mẫu bao bì mới
— Tái nhận diện bao bì cũ
— Thiết kế kiểu dáng bao bì
— Chụp hình sản phẩm
— Sáng tạo KV sản phẩm

Tái nhận diện bao bì Homebar Bình Tây mới phù hợp với chiến lược kinh doanh và chiến lược thương hiệu Binh Tay Liquor.

Home Bar RBT
Home Bar RBT
Home Bar RBT
Home Bar RBT

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.