Hạt điều K’House

Hành trình tinh hoa dược liệu

K’House tiên phong xây dựng thương hiệu hạt điều Việt Nam

K’house đã có thâm niên hơn 10 năm tại Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu hạt điều. Bao năm qua dài đằng đẳng, chúng tôi đã mang những loại hạt điều tốt nhất “được gọi là hạt điều loại một” mang đi xuất khẩu cho các thì trường lớn trên thế giới.

Phạm vi công việc

Nhận diện thương hiệu
Tài liệu hỗ trợ marketing
Thiết kế website
Chụp hình thương hiệu

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Consequuntur, vel. A dolorum nostrum eaque perferendis vero sit magnam! Laborum quo animi, repellendus alias accusamus blanditiis mollitia autem deleniti magnam tempore?

Hạt điều K’House
Hạt điều K’House
Hạt điều K’House
Hạt điều K’House
Hạt điều K’House
Hạt điều K’House

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.