Đại Lộc Tửu

Kết nối tình thân

Phạm vi công việc

— Thiết kế mẫu bao bì mới
— Tái nhận diện bao bì cũ
— Thiết kế kiểu dáng bao bì
— Sáng tạo KV sản phẩm

Phát triển, ứng dụng thiết kế phong cách linh hoạt, thân thiện với môi trường cho các dòng sản phẩm rượu truyền thống.

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.