Đại Lộc Tửu

Kết nối tình thân

Phạm vi công việc

— Thiết kế mẫu bao bì mới
— Tái nhận diện bao bì cũ
— Thiết kế kiểu dáng bao bì
— Sáng tạo KV sản phẩm

Phát triển, ứng dụng thiết kế phong cách linh hoạt, thân thiện với môi trường cho các dòng sản phẩm rượu truyền thống.

Đại Lộc Tửu
Đại Lộc Tửu
Đại Lộc Tửu
Đại Lộc Tửu

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.