Loving Vegan Food

Xanh - Sạch - Thuần chay

Loving tự hào là thương hiệu thuần chay đầu tiên tại Việt Nam của công ty TNHH Thực Phẩm Xanh Loving hoạt động mô hình kinh doanh đồng bộ các ngành nghề về thực phẩm và các sản phẩm thuần chay do nữ nghệ sĩ thuần chay Hồ Quỳnh Hương cùng các bạn trẻ thuần chay giàu tâm huyết khởi tạo và phát triển, với mong muốn chăm sóc đời sống vật chất lẫn tinh thần cho quý khách để cuộc sống mỗi ngày thêm thăng hoa.

Phạm vi công việc

— Thiết kế mẫu bao bì mới
— Thiết kế kiểu dáng bao bì
— Chụp hình sản phẩm
— Sáng tạo KV sản phẩm

Truyền tải câu chuyện thương hiệu Loving Vegan Food thông qua bao bì với thông điệp Xanh – Sạch – Thuần chay.

Loving Vegan Food
Loving Vegan Food
Loving Vegan Food
Loving Vegan Food
Loving Vegan Food
Loving Vegan Food

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.