Taky Food – Takygion

Since 1976

Hình thành từ 1976, Tài ký gặt hái những thành công nhất định trong hơn 40 năm qua. Tài Ký ngày càng củng cố vững chắc, phát triển sâu rộng trên tất cả các kênh phân phối từ kênh truyền thống như chợ và các cửa hàng tạp hoá; Kênh hiện đại là các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích; Kênh Horeca gồm nhà hàng, khách sạn, các chuỗi quán ăn.

Phạm vi công việc

— Thiết kế mẫu bao bì mới
— Tái nhận diện bao bì cũ
— Thiết kế kiểu dáng bao bì
— Chụp hình sản phẩm
— Sáng tạo KV sản phẩm

Xây dựng chiến lược thương hiệu, bản sắc và thiết kế bao bì cho TakyGion, một sản phẩm cao cấp thuốc Taky Food.

Taky Food – Takygion
Taky Food – Takygion
Taky Food – Takygion
Taky Food – Takygion
Taky Food – Takygion
Taky Food – Takygion
Taky Food – Takygion
Taky Food – Takygion
Taky Food – Takygion

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.