Washin Vietnam

Japan Brand

Chúng tôi cảm thấy tự hào khi được khách hàng gọi thường xuyên là sơn
Washin. Đồ nội thất bằng gỗ, vật liệu kiến trúc, và các loại gỗ khác nhau của nội thất và ngoại thất, ví dụ, một cơ sở giáo dục, một ngôi nhà hoặc một cửa hàng. Gỗ là cần thiết hoàn thành khác nhau và hiệu suất theo các tình huống khác nhau. Chúng tôi giúp người dùng bảo vệ và giữ tình trạng đẹp của gỗ bằng cách cung cấp sơn phù hợp nhất với gỗ và gợi ý cách tốt nhất để sơn trong các trường hợp khác nha

Phạm vi công việc

— Thiết kế mẫu bao bì mới
— Sáng tạo KV sản phẩm

Tư vấn nhận diện thương hiệu, triển khai thiết kế hệ thống những sản phẩm liên quan đến sơn công nghiệp.

Washin Vietnam
Washin Vietnam
Washin Vietnam
Washin Vietnam
Washin Vietnam
Washin Vietnam
Washin Vietnam
Washin Vietnam

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.