Skretting Global

a Nutreco Company

Skretting là Tập đoàn hàng đầu thế giới về thức ăn thủy sản chất lượng cao – một mắt xích thiết yếu trong chuỗi sản xuất thực phẩm.

Chúng tôi vận dụng kiến thức của mình về các thành phần và nhu cầu dinh dưỡng của các loài thủy sản để tạo ra những sản phẩm đột phá với giá trị dinh dưỡng tối ưu, sản xuất bền vững và hiệu quả kinh tế cao, hướng tới mục tiêu hoàn thành sứ mệnh ‘Nuôi sống tương lai’ của mình.

Phạm vi công việc

— Thiết kế mẫu bao bì mới
— Tái nhận diện bao bì cũ
— Sáng tạo KV sản phẩm

Tái nhận diện và thiết kế hệ thống bao bì mới tại thị trường Việt Nam nhưng phải đảm bảo tính nhất quán của hình ảnh thương hiệu toàn cầu.

Skretting Global
Skretting Global
Skretting Global
Skretting Global
Skretting Global
Skretting Global
Skretting Global
Skretting Global
Skretting Global
Skretting Global
Skretting Global

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.