BRANDING FROMTHE HEART

Nam Sung Aluminium

Along with the integrated and growing economy, NAMSUNG Aluminum Factory is the pride of Vietnamese quality. With more than 20 years of aluminum industry experience, through deep research on the market as well as efforts to improve quality, we have been gaining the trust of our customers and the reputation of the No. 1 brand in Vietnam. Nam in the field of supplying aluminum and construction materials.

Nam Sung Aluminium

Along with the integrated and growing economy, NAMSUNG Aluminum Factory is the pride of Vietnamese quality. With more than 20 years of aluminum industry experience, through deep research on the market as well as efforts to improve quality, we have been gaining the trust of our customers and the reputation of the No. 1 brand in Vietnam. Nam in the field of supplying aluminum and construction materials.
Thông tin dự án

Khách hàng:  Nhà máy nhôm Nam Sung
Ngành nghề:  Sản xuất công nghiệp, bán lẻ
Thị trường:  Việt Nam, Quốc tế
Dịch vụ: Xây dựng thương hiệu, Tài liệu xúc tiến thương mại, Hình ảnh thương hiệu

Thách thức

Với nhu cầu phát triển và mục tiêu tầm nhìn tương lai, Nhôm Nam Sung triển khai kế hoạch tái cấu trúc Nhận diện Thương hiệu mới với khát vọng vươn tầm ra thế giới

Giải pháp đưa ra

Logo được quy chuẩn trên tỷ lệ vàng 1.618 nhưng vẫn giữ được sự đặc trưng vốn có bên cạnh đó vẫn tạo được sự khác biệt với các công ty trong lĩnh vực ngành nghề. Hệ thống font chữ bao gồm tiếng Anh và tiếng Việt cũng được quy chuẩn lại sao cho phù hợp với tổng thể logo.

 

Hệ thống nhận diện thương hiệu và các ứng dụng truyền thông, quảng bá được thiết kế đồng bộ nhất quán mang lại sự trẻ trung, hiện đại và đầy tính năng động

NEXT PROJECT
Khai Duc Thanh Group – XINGFAWINDOW Aluminum Factory is a corporation specializing in manufacturing aluminum profiles used in construction and industry. To meet the growing demand and the increasing quality requirements of Vietnam and the world market. At the end of 2015 Khai Duc Thanh – XINGFAWINDOW Aluminum Factory has invested in a high-grade aluminum profile factory in Long An and will start operating in October 2017.