Mini Minds

Where Growth Finds Its Home

Mini Minds là một Trường Mầm Non Quốc Tế tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi nuôi dưỡng tâm hồn trẻ với tầm nhìn toàn cầu. Khơi dậy sự tò mò, sáng tạo và yêu thích học tập.

Phạm vi công việc

— Thiết kế logo sáng tạo
— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Đặt tên & Sáng tạo khẩu hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu
— Quản trị hình ảnh thương hiệu
— Đăng ký bảo hộ thương hiệu

Phát triển nhận diện thương hiệu năng động để sử dụng cho việc xây dựng thương hiệu cho các sự kiện và sản phẩm truyền thông kỹ thuật số.

Mini Minds
Mini Minds
Mini Minds
Mini Minds
Mini Minds
Mini Minds
Mini Minds
Mini Minds

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.