Agriworld

Together, we green

AgriWorld là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tìm kiếm và phân phối mặt hàng nông sản nhưng chúng tôi tự hào là đơn vị được đánh giá cao và lựa chọn để hợp tác hàng đầu tại Việt Nam. AgriWorld luôn là người “đồng hành” cùng tất cả khách hàng trong quá trình tìm kiếm, kiểm chuẩn, vận chuyển. Hơn nữa là đồng hành trong khó khăn “Cùng nhau vượt qua”.

Phạm vi công việc

— Thiết kế logo sáng tạo
— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu
— Đăng ký bảo hộ thương hiệu

Phát triển định vị “Together, we green”, tạo ra một thương hiệu có nền tảng xanh, tuân thủ các cách tiếp cận có ý thức, thân thiện với môi trường trong sản xuất và quan hệ với người tiêu dùng.

Agriworld
Agriworld
Agriworld
Agriworld
Agriworld
Agriworld
Agriworld
Agriworld
Agriworld
Agriworld
Agriworld

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.