BRANDING FROMTHE HEART

Agriworld

Agriworld luôn nỗ lực làm cho cuộc sống trở nên an toàn, no đủ, hạnh phúc hơn với những nông sản, thực phẩm sạch, giàu chất dinh dưỡng và không ngừng cải tiến về chất lượng.

Agriworld

Agriworld luôn nỗ lực làm cho cuộc sống trở nên an toàn, no đủ, hạnh phúc hơn với những nông sản, thực phẩm sạch, giàu chất dinh dưỡng và không ngừng cải tiến về chất lượng.
Thông tin dự án

Khách hàng:  Agriworld Vietnam
Ngành nghề:  Sản xuất nông nghiệp, bán lẻ, xuất khẩu
Thị trường:  Việt Nam, Quốc tế
Hạng mục thực hiện: Xây dựng thương hiệuTài liệu xúc tiến thương mạiHình ảnh thương hiệu

Thách thức
Giải pháp đưa ra
NEXT PROJECT
Sứ mệnh của Doxa là đồng hành cùng với doanh nghiệp tạo ra một chu kỳ trải nghiệm thương hiệu hoàn hảo cho khách hàng, kết nối các giá trị đặc trưng của thương hiệu đến người tiêu dùng