Vit Media

Connecting true values

VIT được biết đến là một công ty năng động với đội ngũ nhân viên đa dạng cùng chung một mong muốn lớn nhất là tạo ra những thay đổi cho bối cảnh truyền thông & giải trí của Việt Nam. Chúng tôi theo đuổi những ý tưởng mới cho chương trình truyền hình, chương trình xã hội & cộng đồng, ý tưởng mới cho phim, TVC, sản xuất Viral video, sức mạnh tổng hợp của truyền hình & kỹ thuật số, và sự đổi mới. Trọng tâm của chúng tôi là gia tăng giá trị cho mọi giải pháp đơn lẻ được cung cấp cho khách hàng.

Phạm vi công việc

— Thiết kế logo sáng tạo
— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Đặt tên & Sáng tạo khẩu hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu
— Quản trị hình ảnh thương hiệu
— Đăng ký bảo hộ thương hiệu

Logo cũ của Vit Media chưa thể hiện được cụ thể ngành nghề, dịch vụ cũng như tinh thần của công ty. Chúng tôi đã quyết định phát triển một logo mới nhằm khắc phục những hạn chế trước đó và thể hiện sự đa dạng sắc màu trong lĩnh vực truyền hình giải trí.

Vit Media
Vit Media
Vit Media
Vit Media
Vit Media
Vit Media
Vit Media
Vit Media
Vit Media
Vit Media
Vit Media
Vit Media
Vit Media
Vit Media
Vit Media

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.