MD Bank

Ngân hàng Mê Kông

Với 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, MDB đã trở thành ngân hàng thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của người dân Việt Nam. Bằng cách kết hợp với kinh nghiệm quốc tế của đối tác chiến lược nước ngoài Fullerton, MDB đã tạo ra những sản phẩm – dịch vụ ngân hàng chuyên biệt dành cho từng cá nhân. Điều này đã giúp ích đáng kể trong việc làm giàu cuộc sống của người dân.

Phạm vi công việc

— Chụp hình nhân sự doanh nghiệp
— Chụp hình hoạt động doanh nghiệp
— Chụp hình ảnh sự kiện thương hiệu

Phát triển đồng bộ các loại hình năng lượng

 • Cam kết và trách nhiệm:
  Vững vàng hội nhập – Xây đắp tương lai
 • Quản trị doanh nghiệp:
  Linh hoạt phát triển – Đòn đầu cơ hội
 • Ban điều hành – một năm nhìn lại:
  Dấu ấn tiên phong – Dẫn dắt thị trường
 • Phát triển bền vững:
  Nguồn năng lượng sạch – Cộng đồng thêm xanh
 • Góc nhìn tài chính:
  Tổng lực đầu tư – Tương lai bừng sáng
MD Bank
MD Bank
MD Bank
MD Bank
MD Bank
MD Bank
MD Bank
MD Bank
MD Bank
MD Bank
MD Bank
MD Bank

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

  Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.