Ben Thanh Group

Bền vững trong cam kết

Với kinh nghiệm và nền tảng am hiểu sâu sắc thế mạnh địa phương, hệ thống 32 Doanh nghiệp thành viên Benthanh Group đang chứng tỏ được vị thế của mình trên thị trường Việt Nam. Hiện 32 Doanh nghiệp thành viên và công ty liên kết hoạt động chính trong 4 lĩnh vực: Dịch vụ Du lịch, Dịch vụ Thương mại, Dịch vụ Bất Động Sản và Sản xuất công nghiệp.

Phạm vi công việc

— Chụp hình nhân sự doanh nghiệp
— Chụp hình hoạt động doanh nghiệp
— Chụp hình ảnh sự kiện thương hiệu

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Consequuntur, vel. A dolorum nostrum eaque perferendis vero sit magnam! Laborum quo animi, repellendus alias accusamus blanditiis mollitia autem deleniti magnam tempore?

Ben Thanh Group

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.