K’House

Hạt yêu, hạt thương

K’House tiên phong xây dựng thương hiệu hạt điều Việt Nam

K’house đã có thâm niên hơn 10 năm tại Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu hạt điều. Bao năm qua dài đằng đẳng, chúng tôi đã mang những loại hạt điều tốt nhất “được gọi là hạt điều loại một” mang đi xuất khẩu cho các thì trường lớn trên thế giới.

Phạm vi công việc

— Chụp hình nhân sự doanh nghiệp
— Chụp hình hoạt động doanh nghiệp
— Chụp hình sản phẩm
— Chụp hình ảnh sự kiện thương hiệu

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Consequuntur, vel. A dolorum nostrum eaque perferendis vero sit magnam! Laborum quo animi, repellendus alias accusamus blanditiis mollitia autem deleniti magnam tempore?

K’House
K’House
K’House
K’House
K’House
K’House

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.