Bún Lẩu Restaurant

Đôi đũa V

Với thông điệp “Đôi đũa V”, Nhà hàng Bún & Lẩu V mong muốn khi bạn cầm trên tay đôi đũa, đó không chỉ là để dùng một món ăn. Đó là sự chia sẻ yêu thương và cảm xúc trong cuộc sống – để những câu chuyện và tình thân được nhân rộng trong từng khoảnh khắc. Và ngay cả khi câu chuyện dừng lại, thì niềm vui ấy vẫn tiếp diễn…

Phạm vi công việc

— Chụp hình sản phẩm
— Chụp hình ảnh sự kiện thương hiệu

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Consequuntur, vel. A dolorum nostrum eaque perferendis vero sit magnam! Laborum quo animi, repellendus alias accusamus blanditiis mollitia autem deleniti magnam tempore?

Bún Lẩu Restaurant

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.